leefstijlprofessionals

De Nederlandse Beroepsvereniging voor LeefstijlProfessionals biedt sinds 2011 voor de leefstijlprofessionals een SCAS-certificering aan te vragen. 

Het betreft het eertse certificeringstraject de zogenaamde Pre-certificering. 
Het SCAS College van Deskundigen Leefstijlprofessionals heeft normen en eisen gedefinieerd voor deze certificering.
Deze normen en eisen vindt u op de subpagina 'digitaal dossier' van de pagina Leefstijlprofessionals.
 

Op de pagina Digitaal dossier vindt u tevens de mogelijkheid om een account aan te vragen voor deze certificering.
Zodra u een account aangevraagd hebt krijgt u per e-mail een log-in naam en een wachtwoord toegestuurd.
Hiermee kunt u via Digitaal dossier uw dossier aanmaken. Het menu leidt u door de eisen en helpt u het dossier te vullen en in te dienen.

Nadat het dossier ingediend is wordt het door een onafhankelijke certificerende functionaris beoordeeld. Na beoordeling ontvangt u per e-mail bericht over het resultaat. Indien nodig wordt u gevraagd een document toe te voegen of verdere informatie te verstrekken. Na goedkeuring ontvangt u het SCAS certificaat thuis gestuurd.

Het certificaat is 3 jaar geldig. Om uw certificering na 3 jaar te behouden  wordt u tijdens deze 3 jaar gevraagd te  voldoen aan de eisen voor de initiele certificering.
Over enige tijd zal het SCAS College van Deskundigen Leefstijlprofessionals de normen en eisen voor de initiele certificering bekend maken op deze website.

De kosten voor de certificering bedragen € 120, voor de duur van 3 jaar.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor LeefstijlProfessionals is opgericht op 6 november 2010.
De NBLP zet zich in voor de kwaliteit en het uitvoeren van het beroep leestijlprofessional ,waarbij zij streeft naar (her)certificering van haar leden, informeren van leden en werkveld, genereren van naamsbekendheid van het beroep en het facilteren en uitwisselen van kennis.

De NBLP heeft de SCAS de opdracht gegeven een certificeringstraject voor de leefstijlprofessional te ontwikkelen. Daartoe wordt door de SCAS een College van Deskundigen samengesteld. Dit College zal de  toetstermen (normen en eisen)  formuleren waaraan de leefstijlprofessional getoetst  kan worden door een onafhankelijke certificerende functionaris.

College van Deskundigen:

  

Rutger Bennink, Voorzitter College van Deskundigen Leefstijlprofessional, voorzitter NBLP

Ellen Postma namens Hanzehogeschool Groningen

Gwendolijn Boonekamp namens HAN hogeschool

Afke Kerkstra namens hogeschool INHolland

Bart Dikkeboer a titre personel: arts, leefstijldeskundige

Paul Baart namens Stichting Centrum Werk Gezondheid

Zorgverzekeraar nog in overleg

Vanuit de SCAS wordt het College ondersteund door:
mw. drs. Marie Francee van Oosterhout-Claassen, bedrijfskundige en kwaliteitsadviseur
mw. drs.Gera Hospers, directeur SCAS

 

Documenten

 

Bij- nascholingen NBLP 

Via onderstaande link ziet u een overzicht van de door NBLP erkende bij- en nascholingen.

Erkende bij-nascholingen NBLP

Vragen? 
Neem dan contact op met de SCAS. 

Bezoekadres:

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

 

Email: info@scascertificering.nl

Postadres:

Postbus 52

3720 AB Bilthoven

SCAS-persoons certificering

​E-mail: info@scascertificering.nl

SCAS-certificering SMI's : info@ciio.nl