medisch pedicure sport (professionals)

Per heden is het niet meer mogelijk om u te registreren als medisch pedicure sport in ons register. De huidige geregistreerde medisch pedicures sport kunnen gebruikt maken van een overgangsregeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ProVoet: www.provoet.nl.

Vragen? 
Neem dan contact op met de SCAS. 

Bezoekadres:

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

 

Email: info@scascertificering.nl

Postadres:

Postbus 52

3720 AB Bilthoven

SCAS-persoons certificering

​E-mail: info@scascertificering.nl

SCAS-certificering SMI's : info@ciio.nl