sportduikkeuringsartsen

In opdracht van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) heeft de SCAS de normen en eisen voor het certificeringstraject van de sportduikkeuringsartsen ontwikkeld en vastgesteld.

 

Initiële certificering

Indien u zich voor het eerst wilt laten certificeren als sportduikkeuringsarts, dan kun u zich laten certificeren volgens de eisen voor de initiële certificering (SCAS1193).  De geldigheidsduur van deze certificering is vijf  jaar en de kosten bedragen € 200,00. Om uw certificering na vijf jaar te behouden wordt u tijdens deze vijf jaar gevraagd te voldoen aan de eisen voor hercertificering.

Hercertificering

Indien u een gecertificeerde sportduikkeuringsarts bent dan dient u zich elke 5 jaar te hercertificeren volgens de eisen van hercertificering (SCAS988). De geldigheidsduur van deze certificering is vijf  jaar en de kosten bedragen € 200,00.

Hoe kan ik de certificering aanvragen ?

  • Via de pagina Digitaal dossier kunt u een account aanvragen.

  • Na aanvraag van een account ontvangt u via PE-online een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord.

  • Via deze login-gegevens kunt u uw digitale dossier aanmaken.

  • Het persoonlijk dossier bevat een menu waarin u kunt aangeven aan welke eisen u voldoet om de aanvraag in te dienen.

  • Deze keuze brengt u in uw digitale dossier waarmee u de certificering kunt aanvragen.

 

Uw aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Zodra uw dossier volgens de auditor voldoet aan de gestelde normen en eisen ontvangt u het SCAS-certificaat. U wordt  daarna automatisch opgenomen in het SCAS-register als Sportduikkeuringsarts.

 

Niet eens met de beoordeling door de auditor?

Indien  uw dossier door de onafhankelijke auditor niet meteen als volledig is beoordeeld ontvangt u daarover een bericht via een mail van PE-online. In het bericht wordt aangegeven waar u nog aan moet voldoen. Zodra uw dossier voldoet aan de normen en eisen ontvangt u alsnog het SCAS-certificaat en wordt u opgenomen in het SCAS-register.
Indien u het niet eens met het besluit van het College van Deskundigen kunt u binnen zes weken vanaf de datum van het besluit een bezwaarschrift richten aan de SCAS. Uw bezwaar wordt binnen twee weken in behandeling genomen.​

 

Overige documenten behorende bij de certificering

​​

College van Deskundigen

  • Dhr. G.H. Visser

  • Dhr. R. Rienks

  • Dhr. P. Komdeur

  • Dhr. M. Buwalda

Vragen? 
Neem dan contact op met de SCAS. 

Bezoekadres:

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

 

Email: info@scascertificering.nl

Postadres:

Postbus 52

3720 AB Bilthoven

SCAS-persoons certificering

​E-mail: info@scascertificering.nl

SCAS-certificering SMI's : info@ciio.nl