Sportmedische Instellingen ​

De Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) heeft de SCAS de opdracht gegeven de normen en eisen voor de certificering van Sportmedische Instellingen te formuleren. In mei 2017 zijn nieuwe normen en eisen vastgesteld. Op deze pagina vindt u de normen, eisen en bijbehorende documenten voor de certificering van Sportmedische Instellingen.

 

De  normen en eisen bestaan uit twee vormen

  1. Complete Certificering, SCAS1226 (basis en vakinhoudelijke organisatorische aspecten)

  2. Vakinhoudelijke organisatorische aspecten, SCAS1227. Uw SMI kan vrijstelling krijgen voor de basis organisatorische aspecten indien een ander kwaliteitslabel getoond kan worden te weten:  HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI.

Al in het bezit van een SCAS-certificering?

Voor sportmedische instellingen die gehergecertifceerd dienen te worden.

  • U vult het digitale aanvraagformulier in

  • Na invulling van het formulier ontvangt u binnen een week een factuur om de betaling te voldoen

  • Kosten certificering hoofdvestiging volgens SCAS1226: € 2250,- (complete certificering)

  • Kosten certificering hoofdvestiging volgens SCAS1227: € 1200,- (vakinhoudelijke organisatorische aspecten)

Binnen zes weken na ontvangst van het aanvraagformulier neemt een onafhankelijke auditor van de SCAS contact met u op om een afspraak te maken voor een audit op locatie. Deze afspraak zal de gehele dag in beslag nemen. De audit wordt afgesloten met een eindgesprek. Bij eventuele tekortkomingen worden er vervolgafspraken gemaakt met de auditoren. Na afronding van de audit stelt de auditor een rapportage op met daarin het certificatieadvies en legt dit voor aan de SCAS. Voldoet u aan de gestelde normen en eisen dan ontvangt u het SCAS-certificaat. U wordt daarmee automatisch voor 4 jaar opgenomen in het  SCAS-register van gecertificeerde sportmedische instellingen.

Indien de geplande  audit binnen 6 weken voor de audit datum wordt afgezegd of verzet dan wordt de geplande audit in rekening gebracht!

Locaties

Het auditeren van eventuele locaties naast de hoofdvestiging (dependances) zit in een pilotfase. In de komende periode zullen de auditoren contact opnemen met instellingen waar dit van toepassing is. In dit contact wordt de werkwijze van het bezoeken van de locaties en de bijbehorende kosten besproken. 

U bent nog niet in het bezit van een SCAS-certificaat

Sportmedische instellingen worden eerst voor gecertificeerd op basis van junior-eisen.  Dit betekent dat bij aanvraag niet/niet volledig aan alle genoemde eisen kan worden voldaan. Een junior-certificering is twee jaar geldig. Vóór het verstrijken van deze periode van twee jaar dient u dus te voldoen aan de volledige normen en eisen. Om een junior-certificering aan te vragen kunt u contact opnemen met het SCAS secretariaat. 

Niet eens met de beoordeling door de auditor?

Indien u het niet eens met het besluit van de auditor kunt u binnen zes weken vanaf de datum van het besluit van de auditor een bezwaarschrift richten aan de SCAS. Uw bezwaar wordt binnen twee weken in behandeling genomen.

 

Normen en eisen

 

Overige documenten

Vragen? 
Neem dan contact op met de SCAS. 

Bezoekadres:

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

 

Telefoon: 030-225 22 90

Postadres:

Postbus 52

3720 AB Bilthoven

​E-mail: info@scascertificering.nl