top of page

sportpodotherapeuten

Certificeringstraject aangevraagd door de Nederlandse Vereniging van Sport Podotherapeuten: www.nvvsp.nl
Contactgegevens:
algemeen: info@nvvsp.nl
voorzitter: P. Boelens

De Nederlandse Vereniging voor Sport Podotherapie is opgericht op 13 december 2010. De NVvSP heeft tot doel het ontwikkelen van de sportpodotherapie in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportpodotherapie alsmede het behartigen van de belangen van haar leden. Daartoe is door de SCAS een College van Deskundigen samengesteld.
Dit College zal de  toetstermen (normen en eisen)  formuleren waaraan de sportpodotherapeut getoetst  kan worden door een onafhankelijke certificerende functionaris.

Certificering van de Sportpodotherapeuten

Mijlpaal voor De Nederlandse Vereniging van Sport Podotherapeuten !

De Nederlandse Vereniging voor Sport Podotherapie is verheugd aan te kondigen dat het per
14 november 2011 voor de  sportpodotherapeuten mogelijk is een SCAS- certificering  aan te vragen.
Het betreft het eertse certificeringstraject de zogenaamde Pre-certificering. 
Het SCAS College van Deskundigen Sportpodotherapeuten heeft normen en eisen gedefinieerd voor deze certificering.
Deze normen en eisen vindt u op de subpagina 'digitaal dossier' van de pagina Sportpodotherapeuten.
Op de pagina > digitaal dossier  vindt u tevens de mogelijkheid om een account aan te vragen voor deze certificering.

Zodra u een account aangevraagd hebt krijgt u per e-mail een log-in naam en een wachtwoord toegestuurd.
Hiermee kunt u via digitaal dossier uw dossier aanmaken. Het menu leidt u door de eisen en helpt u het dossier te vullen en in te dienen.
Nadat het dossier ingediend is wordt het door een onafhankelijke certificerende functionaris beoordeeld. Na beoordeling ontvangt u per e-mail bericht over het resultaat. Indien nodig wordt u gevraagd een document toe te voegen of verdere informatie te verstrekken. Na goedkeuring krijgt u het SCAS certificaat thuis gestuurd.

De kosten voor de Pre-certificering bedragen € 120, voor de duur van 3 jaar.

Het certificaat is 3 jaar geldig. 

Om uw certificering na 3 jaar te behouden  wordt u tijdens deze 3 jaar gevraagd te  voldoen aan de eisen voor de initiele certificering.
De normen en eisen voor de initiele certificering zijn door het SCAS  College van Deskundigen Sportpodotherapeuten geformuleerd in het document SCAS978.

 

Graag willen wij  u er op wijzen dat de eis m.b.t. de klachtenregeling in overleg met de NVvSP veranderd is in de eis die luidt als volgt:
" De sportpodotherapeut beschikt over (of is bijgelsoten bij) een klachtenregeling en geschillen regeling die voldoen aan de eisen van de Wkkgz". De aanpasssing vindt u in de documenten SCAS842 en SCAS978. De eis is ook aangepast in uw digitale dossier.
Het is de verantwoordelijkheid van de sportpodotherapeut te voldoen aan de gestelde eis.

 

Normen en eisen Pre-certificering Sportpodotherapeuten SCAS 842

Normen en eisen Initiele Certificering Sportpodotherapeuten SCAS 978

Eisen fysieke ruimte SCAS 979

Eigen verklaring werkzaamheden Sportpodotherapeut SCAS992

Gedragscode NVvSP


Indien u voldoet aan de normen en eisen van de Initiele certificering kunt u het dossier ter beoordeling indienen. De onafhankelijke auditor beoordeelt uw ingediende dossier. Bij goedkeuring ontvangt u een certificaat voor 3 jaar.

De kosten voor de Initiele certificering bedragen € 120, voor de duur van 3 jaar.

Na 3 jaar initiele certificering volgt de hercertificering. De  normen en eisen voor hercertificering worden z.s.m. gepubliceerd op de website van de SCAS.

bottom of page