top of page

sportpsychologen

In 2015 heeft de VSPN ( Vereniging SportPsychologen Nederland )  besloten  een certificeringstraject aan te vragen bij de SCAS voor de geregistreerde  SPORTPSYCHOLOOG VSPN® . Hiertoe is een SCAS-College van Deskundigen Sportpsychologen samengesteld die de normen en eisen voor de SCAS-certificering formuleren.

Per 1 januari 2016 is de SPORTPSYCHOLOOG VSPN® door de SCAS gecertificeerd en opgenomen in het SCAS-register. Dit betekent dat de sportpsycholoog door een onafhankelijk orgaan als de SCAS getoetst wordt of hij/zij aan de eisen voldoet om zijn SCAS certificering te behouden. 
De sportpsycholoog moet voldoen aan de normen en eisen voor de SCAS-hercertificering zoals die door het College geformuleerd zijn in het document hercertificering SCAS1094.

De SCAS werkt met persoonlijke digitale dossiers (PE-online) waarin de professional de gevraagde gegevens m.b.t. de normen en eisen kan uploaden. 
 

Wat betekent de SCAS-certificering voor de sporters/coaches?

Per 1 januari 2016  zijn er ook weer nieuwe pakketten met nieuwe vergoedingen bij de zorgverzekeringen en voor het eerst wordt er begeleiding door een sportpsycholoog voor een deel vergoed, maar alleen wanneer de sportpsycholoog SCAS gecertificeerd is.

 

Waarom kiezen voor een SCAS gecertificeerde sportpsycholoog?

De titel 'sportpsycholoog' is geen beschermde titel. Dit houdt in dat iedereen zich sportpsycholoog mag noemen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Hetzelfde geldt ook voor 'psycholoog', 'mental coach' of 'mentale trainer'. Het is daarom goed om te weten wanneer je met een geregistreerde sportpsycholoog te maken hebt of daarnaar op zoekt bent. Vanuit de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) is daarom een registratiesysteem ingevoerd. Sportpsychologen met de juiste, wetenschappelijke opleiding en de nodige ervaring mogen de titel 'SPORTPSYCHOLOOG VSPN®' voeren. Dit is wel een beschermde titel.
Deze sportpsychologen zijn per 1 januari 2016  SCAS- gecertificeerd.

Hoe kunt u als  sportpsycholoog een SCAS-certificering aanvragen ?
Voor het aanvragen van een certificering dient u te voldoen aan de normen en eisen voor de initiele certificering beschreven in het document SCAS1093.
Indien u aan de normen en eisen denkt te  voldoen kunt u een account aanvragen voor het aanmaken van een digitaal dossier via Digitaal dossier > Account aanvragen.
De aanvraag wordt door een onafhankelijke auditor beoordeeld. Bij positieve beoordeling ontvangt u een SCAS-certificaat.
De certificeringsperiode voor de initiele certificering is 5 jaar.
Kosten € 200,- voor de periode van de geldige certificering.

SCAS1096: Derde verklaring werkzaamheden Sportpsycholoog

SCAS1097: Eigen verklaring werkzaamheden Sportpsycholoog

SCAS1250: Accreditatiepunten en bijscholingen

Intervisie Presentielijst VSPN

bottom of page