top of page

sportzorgmasseurs (professionals)

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft als doel sportmasseurs op regionaal niveau in contact te brengen met andere sportzorgprofessionals, zoals de sportarts en sportfysiotherapeut, en ze daarmee een plaats te geven in de sportzorgketen. Hiervoor is een nieuw kwalificatieprofiel ontwikkeld; de Sportzorgmasseur. De Sportzorgmasseur is een verdieping van het vak sportmassage. De belangrijkste verschillen tussen de sportzorg- en sportmasseur zijn:

1. De sportzorgmasseur werkt samen in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts en huisarts.
2. De sportzorgmasseur (be)handelt bij en na blessures. 

 

Onafhankelijke certificering door de SCAS

Sportzorgverleners willen van elkaar weten waar ieders kwaliteiten liggen. In de sportzorgketen wordt de kwaliteit getoetst door een externe en onafhankelijke partij. Deze certificering richt zich op acceptatie, her- en erkenning van de sportzorgmasseur in de sportzorgketen.

Afhankelijk van uw diploma’s kunt u zich als Sportzorgmasseur door de SCAS laten certificeren voor een periode van drie of vijf jaar.

 

1. Ik ben sportmasseur en in het bezit van het diploma Sportzorgmasseur.

Na het behalen van uw diploma Sportzorgmasseur kunt u zich laten certificeren door de SCAS.

 • Eisen certificering: om u te laten certificeren dient u te voldoen aan een aantal eisen. Klik voor deze eisen (SCAS1021).

 • Kosten per jaar voor deze certificering: € 37,50

 • Heeft u voldaan aan de eisen dan ontvangt u een SCAS-certifcaat met een geldigheid van 5 jaar.

 • U heeft gedurende deze 5 jaar de tijd om te voldoen aan nieuwe eisen (SCAS1187).

 • Kosten per jaar voor deze certificering: € 37,50

2. Ik ben sportmasseur en in het bezit van een diploma Blessurepreventie.

De certificering door de SCAS als sportzorgmasseur staat ook open voor sportmasseurs met een diploma Blessurepreventie (NGS of NESM). We spreken dan van een zogenaamde inpassingsregeling, waar t/m 31 december 2018 gebruik van kan worden gemaakt.

 

 • Eisen certificering volgens de inpassingsregeling:om je te laten certificeren dien je te voldoen aan een aantal instroomeisen. Klik voor deze eisen (SCAS1010)

 • Eenmalige kosten voor certificering volgens de inpassingsregeling: € 15,00.

 • Na certificering volgens de eisen van de inpassingregeling heeft u drie jaar de tijd om te voldoen aan een aantal eisen. Klik voor deze eisen (SCAS1055).

 • Kosten per jaar voor deze certificering: € 37,50

 • Na drie jaar toetst de auditor van de SCAS of u heeft voldaan aan de eisen.

 • Heeft u voldaan aan de eisen dan ontvangt u een nieuw SCAS-certificaat voor een periode van vijf jaar.  

 • U heeft vervolgens vijf jaar de tijd om te voldoen aan een aantal eisen.
  Klik voor deze eisen (SCAS1187).

 • Kosten voor deze certificering: € 37,50 per jaar.

Hoe kan ik de certificering aanvragen ?

 • Via de pagina Digitaal dossier kunt u een account aanvragen.

 • Indien u reeds eerder een account aangevraagd heeft verzoeken wij u een nieuw account aan te vragen. De oude accountgegevens zijn niet meer beschikbaar.

 • Na aanvraag van een account ontvangt u via PE-online een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Via deze login-gegevens kunt u uw digitale dossier aanmaken.

 • Het persoonlijk dossier bevat een menu waarin u kunt aangeven aan welke eisen u voldoet om de aanvraag in te dienen.

 • Deze keuze brengt u in uw digitale dossier waarmee u de certificering kunt aanvragen.

Uw aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Zodra uw dossier volgens de auditor voldoet aan de gestelde normen en eisen ontvangt u het SCAS-certificaat. U wordt daarna automatisch opgenomen in het SCAS-register als sportzorgmasseur. Indien uw dossier door de onafhankelijke auditor niet meteen als volledig is beoordeeld ontvangt u daarover een bericht via een mail van PE-online. In het bericht wordt aangegeven waar u nog aan moet voldoen. Zodra uw dossier voldoet aan de normen en eisen ontvangt u alsnog het SCAS-certificaat en wordt u opgenomen in het SCAS-register.

 

Niet eens met de beoordeling door de auditor?

Indien u het niet eens met het besluit van het College van Deskundigen kunt u binnen zes weken vanaf de datum van het besluit een bezwaarschrift richten aan de SCAS. Uw bezwaar wordt binnen twee weken in behandeling genomen.

Documenten en link behorende bij de certificering

Bijscholingen Sportzorgmasseurs

Aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholing voor sportzorgmasseurs kunt u richten aan de accreditatiecommissie van de NGS. Dit geldt voor zowel de individuele sportzorgmasseur als voor opleiding- en cursusaanbieders. De accreditatie kunt u of de opleider aanvragen bij het NGS. De NGS geaccrediteerde bij/nascholingen voor sportzorgmasseurs worden erkend door de SCAS.

Agenda scholingen voor het volgen van geaccrediteerde scholingen

bottom of page