Wilt u zich laten (her)certificeren?  

Sporten is goed voor de gezondheid; u weet dat als geen ander, maar ondeskundige sportbegeleiding kan een averechts effect hebben. Daarom is het voor de sporter belangrijk om te weten dat de behandelaar deskundig is en voldoet aan de eisen in de sportgezondheidszorg.

 

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures alsmede om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen.

 

De doelstelling van de SCAS is om door middel van certificering te komen tot:

  • Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals, sport medische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;

  • Leren, borgen en ontwikkelen van geleverde zorg;

  • Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;

  • Positieve bijdrage leveren aan de keten voor de begeleiding van de sporter.

 

Het certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en/of diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. Lees verder over de SCAS.

Certificering aanvragen

opdrachtgevers