top of page

Miljoenen mensen sporten; jong en oud, man en vrouw. Sporten is goed voor lichaam en geest.

Dat er ook (soms blijvende) schade aan het lichaam kan ontstaan door ondoordacht beoefenen van een sport, onvoldoende voorbereiding of onjuist gebruik van materialen, realiseert zich lang niet iedereen.  Wanneer u op zoek gaat naar deskundige begeleiding is het belangrijk dat u bij een gekwalificeerde zorgprofessional terecht komt die voldoet aan de wettelijke eisen van de (sport)gezondheidszorg zoals de WKKGZ.

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg – Personen  (SCAS-P) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op begeleiding van sporters en behandeling van sportblessures.

 

De doelstelling van de SCAS-P is om door middel van certificering te komen tot:

·     Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals gericht op beroepsprofiel

·     Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;

·     Positieve bijdrage leveren aan, en samenwerking in de keten voor de begeleiding van sporter.

 

Het certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria.   

Lees verder over de SCAS.

opdrachtgevers

NVvP.jpg
VSPN logo.jpg
bottom of page